Mäklarinformation

Mäklarinformation

Generell information

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter inom BRF Söderkisen

Föreningen: BRF Söderkisen

Organisationsnummer: 769626-8700

Webbsida: www.brfsoderkisen.se

Boendeform: Bostadsrättsförening

När bildades föreningen: 2013

Fastighet / Byggnad

Fastighetens byggår: 2016
Föreningen äger fastighetens mark.

Adress till föreningen:
Maria Skolgata 77A
11853 Stockholm

Bostadsadresser:
Rosenlundsgatan 32 A,B,C,D
Maria Skolgata 77 A,B

Hur många lägenheter finns det?
Föreningen äger och förvaltar 91 lägenheter om 2–5 rok samt fem butikslokaler.

Lägenhetsfördelning:
19 lgh om 2 rok
26 lgh om 3 rok
38 lgh om 4 rok
8 lgh om 5 rok

Gemensamma lokaler och anläggningar
Inom området finns en mindre lekplats och odlingar av ätbara växter och bär.

Garage och parkeringsplatser
50 garage,varav 6 med uttag för el-bilar. För hyra av garage är det kö. Nya bostadsrättsinnehavare som önskar ställa sig i kö för garage kan efter inflyttningen kontakta styrelsen och anmäla detta. Vi har även två st som är handikappanpassade. Under 2018 planeras en komplett utrustning av garaget med laddningsplatser för samtliga parkeringar + 3 mc platser.

Vad ingår i avgiften

Uppvärmning: Fjärrvärme & Bergvärme (ingår i avgiften).

Vatten: Kallt och varmt vatten faktureras separat.

Hushållsel: Ingår inte i avgiften. Varje lägenhet har egen mätare och faktureras

Kabel TV : Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften.

Bredband: Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften

Brandvarnare: Skall finnas på varje plan i bostaden. Den boende ansvarar för att den finns och fungerar.

Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring. Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.

Miljö
Kärl för sorterade sopor (matavfall, övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar) finns i varje sophus. Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier, tidningar.

Framtida Underhållsplaner

Större om / till eller nybyggnationer
• 2018 Utbyggnad av laddningsplatser för samtliga garageplatser.
• 2018 Kompletterande ingående fiber från STOKAB
• 2017 Installation av nytt portsystem från APTUS.
• Årligen avsätts minst 30kr/kvm kr till fonden för yttre underhåll vilket är beräknat att täcka underhållsbehovet på 30 års sikt.

Förvaltning & Övrigt

Förvaltning
Ekonomi – Fastum
Teknisk förvaltning – HSB
Städ - HSB Städ
Trädgårdsskötsel utöver trädgårdsgruppen - Solbruden AB
Överlåtelser och pantförskrivningar – Fastum

Godkänns juridisk person som köpare: Nej

Kreditupplysning: Ja

Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av säljaren och faktureras av Fastum.

Pantsättningsavgift: Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Fastum.

In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad

Kontakta alltid Fastum angående
• Lägenhetens andelstal
• Lägenhetens yta
• Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
• Registrerad ägare till lägenheten
• Åtaganden mot föreningen – avgifter mm
• Panter
• Förmögenhetsvärde