Styrelsen

Vår styrelse

Ledamöter

Tomas Sahlén
Ulla-Stina Löfdahl
Hans Jonsson
Björn Stendahl
Johanna Johansson

Suppleanter
Rebecka Appelblad
Mattias Ahlén
Fredrik Andersson