Om Föreningen

Kvarteret Tobaksmonopolet är ett kvarter på västra Södermalm i Stockholm. Här lät Svenska Tobaks AB mellan 1917 och 1939 uppföra fabriks- och kontorslokaler för sin verksamhet. För utformningen stod bland andra arkitekterna Ivar Tengbom och Eskil Sundahl. Tillverkningen av tobaksvaror lades ned 1965. Byggnaderna är bevarade och har efterhand fått nya funktioner. Idag är större delen av kvarteret kulturminnesskyddat. Enligt Stockholms stadsmuseum är den tidigare industriläggningen i kvarteret Tobaksmonopolet ”av synnerligen stort kulturhistoriskt värde”.

Bakgrund
För att skaffa staten skatteintäkter för bland annat finansiering av den nya pensionskassan samt utbyggnad av svenska försvaret beslöt riksdagen år 1914 efter många års diskussioner och utredande att införa ett monopol för tobaksprodukter i Sverige. AB Svenska Tobaksmonopolet bildades 1915 och övertog då den svenska tobaksindustrin, som rationaliserades kraftigt. Till en början drevs sju cigarr-, tre cigarett-, fyra röktobaks-, tre tuggtobaks- och elva snusfabriker runtom i Sverige. Men eftersom ingen av de befintliga fabrikerna lämpade sig för stordrift beslöts att bygga en helt ny fabrik på Södermalm i Stockholm.

För ändamålet förvärvades en stor triangulär tomt som tidigare hette Resenären och Gästgivaren och begränsades av Maria Bangata, Maria Skolgata (dåvarande Prästgårdsgatan) och Rosenlundsgatan. År 1917 fastställdes en ny stadsplan i vilken Resenären och Gästgivaren slogs ihop och en del av Maria högbergsgata utgick samt kvarterets namn ändrades till Tobaksmonopolet, passande till verksamheten som skulle bedrivas här. Läget intill järnvägen (Västra stambanan) var gynnsamt och på tomten fanns gått om plats för framtida utökningar. Kvarteret Tobaksmonopolet omfattar en markareal av 19 281 m² och består idag av fem fastigheter: Tobaksmonopolet 2, 3, 4, 5 och 6.

Avveckling och ny verksamhet
Redan 1932 upphörde tillverkning av piptobak och 1939 avslutades snustillverkningen i Tobaksmonopolets fabrikslokaler på Södermalm. 1949 lades cigarrtillverkningen ner. I maj 1961 beslutade riksdagen att häva monopolet avseende import och försäljning av tobak. AB Svenska Tobaksmonopolet ombildades till Svenska Tobaks AB. 1967 försvann även det statliga tillverkningsmonopolet vilket medförde att även cigarettillverkningen och därmed all tobaksproduktion i kvarteret Tobaksmonopolet upphörde. Sedan 1992 är Svenska Tobaks AB en del av Swedish match.

År 1984 utförde Stockholms stadsmuseum en omfattande byggnadsinventering, då disponeras fastigheten fortfarande i vissa delar av Svenska Tobaks AB. Andra delar var anpassade till nya kontors- och lagerverksamheter, bland annat hade Stockholms socialförvaltning lokaler här och magasinsbyggnaden (Tobaksmonopolet 6) i hörnet Maria Bangata / Rosenlundsgatan hyrdes till större delen av varuhuskedjan Åhléns som lager.

Magasinsbyggnaden omvandlades runt 1990 av Berg Arkitektkontor till kontor för Swedish Match, då skapades bland annat en inglasad ljusgård genom att såga upp en stor öppning genom befintliga bjälklag. Swedish match var kvar i huset fram till år 2009 men har fortfarande kontor i fastigheten Tobaksmonopolet 2. Under perioden 2010-2012 har byggnaden genomgått ytterligare en modernisering, ritad av arkitektkontoret Equator Stockholm. Kontorsbyggnaden omfattar efter ombyggnaden cirka 13 600 m² uthyrbar yta och har hyresgäster främst i design-, möbel- och textilföretag. Fastigheten såldes i oktober 2013 till AMF fastigheter för en halv miljard kronor.

VY

Tobaksmonopolet 4 ägs nu av BRF Söderkisen som för närvarande (2016) övertagit fastigheten från NCC och är ett bostadshus med 91 lägenheter på tomtens nordöstra del. Matsalsbyggnaden kommer att bevaras. Som arkitekt anlitades Nyréns arkitektkontor. Även Tobaksmonopolet 3 (gamla huvudkontoret i spetsen Maria Bangata och Maria Skolgata) ägs av NCC som planerar 100 nya lägenheter här.

Tobaksmonopolet 2, den stora fabriksbyggnaden som uppfördes 1917-1922, förvaltas av Aberdeen Asset Management, som hyr ut lokalerna till olika verksamheter, främst till företag inom film-, media- och IT- branschen. Inom Tobaksmonopolet 2 föreslås tre större förändringar, bland annat höjning av gårdsplanen med plantering och överbyggt garage, ett nytt bostadshus med 10 till 15 lägenheter samt en överglasning av inlastningsområdet.