För nya byggnader gäller en femårig garanti på byggfel.

Under 2019 färdigställdes 2-årsbesiktning där en oberoende besiktningsman noterade byggfel som skulle åtgärdas av Bonava / NCC. Styrelsen följde upp och säkerställde att alla rapporterade och godkända fel åtgärdades.

Hösten 2020 genomfördes avslutande 5-årsbesiktning där en besiktningsman deltog för att bedöma de fel som rapporterats in av föreningens lägenhetsinnehavare. Besiktningsmannen bedömde vilka fel som omfattades av garantin, och därmed skulle åtgärdas av Bonava.

Alla godkända fel har i nuläget åtgärdats av Bonava alternativt tredje part, och det finns därmed ingen möjlighet för medlemmar att rapportera in nya fel kopplat till fastighetens garanti.