För nya byggnader gäller en femårig garanti på byggfel.

Vårt hus har hösten 2019 gjort färdigt 2-årsbesiktningen (en besiktning samt en ombesiktning) där en oberoende besiktningsman noterar byggfel som ska åtgärdas av byggaren (Bonava/NCC). Brf-styrelsen följer under våren-sommaren 2020 upp att anmärkningarna åtgärdas.

Under hösten 2020 kommer en avslutande 5-årsbesiktning att göras (preliminärt i oktober). En besiktningsman kommer då att gå runt och det är viktigt att lägenhetsinnehavare finns på plats som vill åberopa fel som kan härledas till byggfel. Det är besiktningsmannen som bestämmer om felen är av den karaktären att de faller inom byggarantin.

Fel som uppstår i din lägenhet och som inte är garantifel kan du få hjälp av HSB att åtgärda (HSB-felanmälan). Notera att  du som lägenhetsinnehavare blir fakturerad av HSB för underhåll som du själv ansvarar för. Är man tveksam kan man fråga HSB om de anser att felet kan omfattas av byggarantin.

Garanti för vitvaror gäller för respektive firma (t.ex Husqvarna/Electrolux) – broschyrer finns i bopärmen som följde med varje lägenhet vid första inflyttningen.

 

Media bank - Bonava

Vill du direkt åberopa ett garantiärenden på bostaden som skall åtgärdas kan du kontakta Bonava direkt genom att följa denna länk. Skicka då också en kopia till styrelsen () med ämnet garantiärende så noteras detta inför slutbesiktningen.