Rengör Smältvattenränna Kylskåp

Smältvattenrännan i kylskåp bör rengöras regelbundet för att förhindra att vatten rinner fel, vilket i värsta fall kan leda till fuktskador på golv.

 

Rengör avlopp i kök

Köksavlopp sätts lätt igen av matrester och fett. Då finns det två olika sätt att rengöra avloppet.

 

Rengör golvbrunn i badrum

För att undvika dålig lukt och stopp bör golvbrunn i badrum rengöras regelbundet.