Rengör Smältvattenränna Kylskåp

Smältvattenrännan i kylskåp bör rengöras regelbundet för att förhindra att vatten rinner fel, vilket i värsta fall kan leda till fuktskador på golv.

 

Rengör avlopp i kök

Köksavlopp sätts lätt igen av matrester och fett. Då finns det två olika sätt att rengöra avloppet.

 

Rengör golvbrunn i badrum

För att undvika dålig lukt och stopp bör golvbrunn i badrum rengöras regelbundet.

 

Rengöring av frånluftsdon/ventil

För att optimera funktion och undvika oljud från frånluftsdon/ventiler bör dessa rengöras regelbundet. 

Rengöring av frånluftsdon/ventil

 

Förebygga imma mellan fönsterglas

Inför tvåårsbesiktningen av fastigheten anmälde ett antal medlemmar i föreningen brister i form av uppkomst av imma mellan inre och yttre fönsterglas i lägenhetsfönster. Felen behandlades som garantiärende, och NCC / Bonava vidtog åtgärder i berörda fönster under våren 2019. Eftersom fastighetens femårsgaranti har löpt ut så utförde föreningens fastighetsförvaltare HSB under vintern 2023 ytterligare åtgärder hos de medlemmar som rapporterat att imma mellan fönsterglas från tid till annan fortsatt inträffade.

Styrelsen betecknar i ljuset av ovan beskrivna åtgärder ärendet om förekomst av imma mellan vissa av fastighetens fönsterglas som avslutat.

Förebygga imma mellan fönsterglas:

När lägenheter drabbas av imma mellan fönsterglas beror det i de flesta fall på övertryck som uppkommit i lägenheten. Orsaken beror oftast på att frånluftsdonen är dåligt rengjorda eller att innertallrikarna på dem är justerade så att sugförmågan begränsas eller helt uteblir. Även tilluftsdonen kan vara ändrade / deformerade eller helt öppnade vilket påverkar ventilationen i lägenheten.