Brf Söderkisen har en god ekonomi. Förutom medlemsavgifter tillkommer intäkter från garage och hyreslokaler. Tack vare det förmånliga ränteläge som gällde fram till 2022 har föreningen sedan start i april 2016 löpande haft ett överskott i kassan. Överskottet har utnyttjats till att amortera på lånen och därmed har föreningens skulder väsentligt kunnat minskas.

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning. Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Den ekonomiska planen är en ursprunglig budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår.

Ladda ned

Icon representing an icon      

Ekonomisk plan

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016 
Årsredovisning 2015