Generell information

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter inom Brf Söderkisen

Organisationsnummer: 769626-8700
Hemsida: www.brfsoderkisen.se
Boendeform: Bostadsrättsförening
När bildades föreningen: 2013
 

Fastighet / Byggnad

Fastighetens byggår: 2016
Föreningen äger fastighetens mark.

Postadress:
Maria Skolgata 77B
118 53 Stockholm

Bostadsadresser:
Rosenlundsgatan 32 A,B,C,D
Maria Skolgata 77 A,B

Hur många lägenheter finns det?
Föreningen äger och förvaltar 91 lägenheter om 2–5 rok samt fem butikslokaler.

Lägenhetsfördelning:
19 lgh om 2 rok
26 lgh om 3 rok
38 lgh om 4 rok
8 lgh om 5 rok

Gemensamma lokaler och anläggningar
Inom området finns en mindre lekplats och odlingar av blommor och ätbara växter.

Garage och parkeringsplatser
50 garageplatser - försedda med elbilsladdare. Två av platserna är handikappanpassade. För hyra av garage är det kö. Bostadsrättsinnehavare som önskar ställa sig i kö för garage kan efter inflyttning kontakta Fastum. 

Vad ingår i avgiften

Uppvärmning: Fjärrvärme & Bergvärme (ingår i avgiften).
Vatten: Varmvatten ingår inte i avgiften utan varje lägenhet faktureras för sin förbrukning.
Hushållsel: Ingår inte i avgiften. Varje lägenhet har egen mätare och faktureras 
Kabel TV : Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften.
Bredband: Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften
Brandvarnare: Ska finnas på varje plan i bostaden. Den boende ansvarar för att den finns och fungerar.
Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring. Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.
Miljö: Kärl för sorterade sopor (matavfall, övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar) finns i varje soprum. Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier, tidningar.

Renoveringar 

Större om/till eller nybyggnationer
• 2018 Utbyggnad av laddningsplatser för samtliga garageplatser.
• 2018 Kompletterande ingående fiber från STOKAB
• 2017 Installation av nytt portsystem från APTUS
• Årligen avsätts minst 30kr/kvm kr till fonden för yttre underhåll vilket är beräknat att täcka underhållsbehovet på 30 års sikt.

Förvaltning & övrigt

Förvaltning
Ekonomi – Fastum
Lägenhetsregister - Fastum
Överlåtelser och pantförskrivningar - Fastum
Teknisk förvaltning och drift – HSB
Städning- SFSS
Trädgårdsskötsel - Solbruden AB

Godkänns juridisk person som köpare: Nej
Kreditupplysning: Ja
Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av säljaren och faktureras av Fastum.
Pantsättningsavgift: Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Fastum.
In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad 

Kontakta alltid Fastum angående
• Lägenhetens andelstal
• Lägenhetens yta
• Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
• Registrerad ägare till lägenheten
• Åtaganden mot föreningen – avgifter mm
• Panter
• Förmögenhetsvärde
 
 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Ekonomisk Plan
Stadgar
Energideklaration
Planritningar