Generell information

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter inom Brf Söderkisen

Organisationsnummer: 769626-8700
Hemsida: www.brfsoderkisen.se
Boendeform: Bostadsrättsförening
När bildades föreningen: 2013
 

Fastighet / Byggnad

Fastighetens byggår: 2016
Föreningen äger fastighetens mark.

Postadress:
Maria Skolgata 77B
118 53 Stockholm

Bostadsadresser:
Rosenlundsgatan 32 A,B,C,D
Maria Skolgata 77 A,B

Hur många lägenheter finns det?
Föreningen äger och förvaltar 91 lägenheter om 2–5 rok samt fem butikslokaler.

Lägenhetsfördelning:
19 lgh om 2 rok
26 lgh om 3 rok
38 lgh om 4 rok
8 lgh om 5 rok

Gemensamma lokaler och anläggningar
Inom området finns en mindre lekplats och odlingar av blommor och ätbara växter.

Garage och parkeringsplatser
50 garageplatser - försedda med elbilsladdare. Två av platserna är handikappanpassade. För hyra av garage är det kö. Bostadsrättsinnehavare som önskar ställa sig i kö för garage kan efter inflyttning kontakta styrelsen. 

Vad ingår i avgiften

Uppvärmning: Fjärrvärme & Bergvärme (ingår i avgiften).
Vatten: Varmvatten ingår inte i avgiften utan varje lägenhet faktureras för sin förbrukning.
Hushållsel: Ingår inte i avgiften. Varje lägenhet har egen mätare och faktureras 
Kabel TV : Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften.
Bredband: Ja, från Telia. Grundutbudet ingår i avgiften
Brandvarnare: Ska finnas på varje plan i bostaden. Den boende ansvarar för att den finns och fungerar.
Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring. Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.
Miljö: Kärl för sorterade sopor (matavfall, övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar) finns i varje soprum. Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier, tidningar.

Renoveringar 

Större om/till eller nybyggnationer
• 2018 Utbyggnad av laddningsplatser för samtliga garageplatser.
• 2018 Kompletterande ingående fiber från STOKAB
• 2017 Installation av nytt portsystem från APTUS
• Årligen avsätts minst 30kr/kvm kr till fonden för yttre underhåll vilket är beräknat att täcka underhållsbehovet på 30 års sikt.

Förvaltning & övrigt

Förvaltning
Ekonomi – Fastum
Lägenhetsregister - Fastum
Överlåtelser och pantförskrivningar - Fastum
Teknisk förvaltning och drift – HSB
Städning- SFSS
Trädgårdsskötsel - Solbruden AB

Godkänns juridisk person som köpare: Nej
Kreditupplysning: Ja
Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av säljaren och faktureras av Fastum.
Pantsättningsavgift: Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Fastum.
In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad 

Kontakta alltid Fastum angående
• Lägenhetens andelstal
• Lägenhetens yta
• Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
• Registrerad ägare till lägenheten
• Åtaganden mot föreningen – avgifter mm
• Panter
• Förmögenhetsvärde
 
 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Ekonomisk Plan
Stadgar
Energideklaration
Planritningar