Epost

Fakturaadress

Brf Söderkisen
Fack 55897375
R855
106 37 STOCKHOLM

Faktura kan även skickas via epost till  - se instruktioner för epostfaktura. 

Postadress

Brf Söderkisen
Maria Skolgata 77B
118 53 STOCKHOLM