Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Hans Jonsson

 

Kassör
Tomas Sahlén

      

Sekreterare
Åsa Holmqvist
 

Ledamot
Iain Rushton

 

Suppleant
Fredrik Andersson
 

Suppleant
Henrik Bergquist
 

Suppleant
Ulla-Stina Löfdahl

 

Suppleant
Mathias Pilblad