Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Henrik Vigren

 

 

Kassör
Birgitta Ljungqvist

      

 

Sekreterare
Tuula Harju
 

 

Ledamot
Sara Kvarnängen
 

 

Ledamot
Linnéa Sandberg

   
Suppleant
Henrik Bergquist
 

Suppleant
Elisabeth Lindblom