Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Lennart Gabrielsson

 

Kassör
Tomas Sahlén

      

Sekreterare
Mathias Pilblad
 

Ledamot
Birgitta Ljungqvist
 

Suppleant
Elisabeth Lindblom
 

Suppleant
Sara Kvarnängen