Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år. Därefter måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Läs noggrant igenom föreningens policy  innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan.  Maila din ansökan till .

Dokument

Icon representing an icon       

Policy - andrahandsuthyrning
Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning