Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år. Därefter måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. 

Föreningen tar ut en årlig avgift om 10% av ett prisbasbelopp för andrahandsuthyrning (enligt stadgarna).

Läs noggrant igenom föreningens policy innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan.  Maila din ansökan till .

Dokument

Icon representing an icon       

Policy - andrahandsuthyrning
Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning