Vi bidrar alla gemensamt till ett hållbarare Stockholm

Huset har två soprum med ingång från gatan: ett vid Maria Skolgata och ett i gränden vid garageinfarten.  I soprummen finns behållare för:

- Matavfall
- Hushållsavfall
- Tidningar och trycksaker
- Kartong och papper
- Metall
- Plast
- Glödlampor
- Batterier
 
Ovanför varje behållare står ett anslag om vad man får och inte får lägga i respektive kärl.
 
Föreningen har återvinning av matavfall, som omvandlas till biogas och biogödsel. Tomma papperspåsar för matavfall finns att hämta i soprummen. Det är lämpligt att ställa matavfallspåsarna i en påshållare,  som också finns att hämta i soprummen. Påshållaren passar i sopkärlen under diskbänken och medför att påsarna luftas något. Fyllda matavfallspåsar läggs sedan i särskilda behållare i soprummet. Vad man som får slängas i matavfallet står angivet ovanför
behållarna.
 
Det är viktigt att undvika att fylla på redan överfulla behållare. De som tömmer soporna tömmer ett stort antal soprum varje dag och har liksom andra yrkesgrupper arbetsmiljöregler. Om behållarna rinner över är det möjligt att de inte töms. Vid fulla kärl i soprummen finns möjlighet att slänga plast, metall och papper i stadens avfallsbehållare i hörnet Högbergsgatan / Rosenlundsgatan, bara några meter från vårt hus.
 
 För grovsopor ordnar föreningen 1 gång/år med en container som finns tillgänglig för medlemmar under en helg. Containern står normalt uppställd i gränden mittemot garageinfarten. Grovsopor får EJ lämnas i soprummen. När ingen container finns uppställd kan grovsopor slängas vid någon av Stockholms återvinningscentraler