Lägenheter med balkonger som har balkongplatta ovanför har möjlighet att beställa inglasning på egen bekostnad. Bygglovet gäller inte för uteplatser eller balkonger utan tak. Det finns ett aktivt generellt bygglov och samarbetsavtal med Svenska Lumon AB och föreningens kontaktperson är:

Mats Norrgård - telefon 08- 522 773 25 alternativt  eller via kundtjänst på telefon 08- 522 773 00

Den medlem som vill glasa in balkongen kontaktar Svenska Lumon AB som kommer ut och möter balkongen och skriver ett beställningsavtal. Ett boendeavtal mellan Brf Söderkisen och den boende ska också tecknas. Leveransen är ca. två månader från beställning. Det generella bygglovet gäller fram till oktober 2026. 

Föreningen har under 2023 påbörjat processen att söka bygglov för inglasning av uteplatser på markplan samt balkonger på översta våningen. När ansökan om bygglov är handlagd så återkommer styrelsen med information till alla medlemmar.