Brf Söderkisen har tecknat gemensamt elavtal för samtliga boende. Du behöver alltså inte teckna ett eget elavtal.  I varje lägenhet finns mätare som registrerar förbrukning av el och varmvatten. Kostnad för el och varmvatten debiteras i efterskott på samma avi som månadsavgiften. 

Efter ett anbudsförfarande med sex olika energibolag tecknades ett elavtal med Fortum med start oktober 2022. Avtalet på (minst) tre år gäller s.k. portföljförvaltad el.  Portföljförvaltning innebär att Fortum för kundernas räkning handlar upp elkontrakt med olika löptider på elbörsen när det anses gynnsamt. De inhandlade elkontrakten bidrar till att minska svängningarna i elpriset månad för månad för oss som slutkund. Under vinterhalvåret ska minst 50% av elbehovet i förväg "säkras upp" med elkontrakt. Föreningen har också liksom tidigare valt att teckna avtal om 100% förnyelsebar el

Med nya elavtalet kommer den interna eltarriffen för dig som medlem att variera från månad till månad. Brf Söderkisen kommer heller inte förväg kunna ange vad priset kommer att vara, eftersom snittpriset per kWh en viss månad från Fortum till Brf Söderkisen kommer att vara en mix av säkrade kontrakt och rörliga priser på spotmarknaden. Brf Söderkisen får information om snittpris för en given månad i samband med fakturering som sker månaden efter. 

Den interna eltariffen omfattar (endast) de rörliga avgifterna (avgifter per kWh) som föreningen faktureras av Fortum och nätleverantören Ellevio: 

  • Grundpris för portföljförvaltad el
  • Tillägg för förnybar el (vattenkraft)
  • Elcertifikat
  • Rörlig elnätsavgift
  • Elskatt
  • Moms

Som företagskund har Brf Söderkisen timdebitering. Den förbrukning som sker nattetid har normalt ett lägre timpris än priset dagtid (morgnar och kvällar är ofta dyrast). På föreningens faktura från Fortum får vi ett vägt snittpris per kWh. Den tid på dygnet du som medlem väljer att förbruka el kan alltså påverka föreningens snittpris (och därmed den interna tariffen) men du kommer själv att betala ett och samma pris för alla förbrukade timmar under månaden. 

Möjlighet att följa el- och vattenförbrukning

Vidare använder föreningen Infometric som samarbetspartner för att möjliggöra ett gemensamt avtal för el- och vattenförbrukning, något som sänker den totala kostnaden för alla medlemmar. Genom portalen Infometric Panorama erbjuds möjligheten att följa lägenhetens förbrukningen av el och vatten. För att logga in i portalen måste ett konto först registreras hos Infometric. 

De medlemmar som önskar få ett konto registrerat ombeds därför skicka ett E-mail med rubriken "Skapa Infometric -konto" innehållande nedan uppgifter till : 

  • Namn:
  • E-mail för konto:
  • Lägenhetsnummer (Bokstav + 4 siffror):
  • Datum för tillträde till lägenhet:

När ert konto är registrerat hos Infometric så kommer ni få en inbjudan till Portalen via E-mail.