Brf Söderkisen har tecknat gemensamt elavtal för samtliga boende. Du behöver alltså inte teckna ett eget elavtal.

I varje lägenhet finns mätare som registrerar förbrukning av el och varmvatten. Kostnad för el och varmvatten debiteras i efterskott på samma avi som månadsavgiften. 

Taxan för el och varmvatten justeras årsvis i samband med att föreningen tecknar nytt elavtal. Styrelsen konkurrensutsätter flera leverantörer för att få bästa möjliga elpris.