Moderna Försäkringar – Teckna försäkringar hos Moderna Försäkringar

Brf Söderkisen har en fastighetsförsäkring som även inkluderar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavande. Du som boende behöver alltså inte teckna detta tilläget i din hemförsäkring.Läs mer i bifogad informationsblad. Nedan finns finner du också kontaktupggifter och skadeblankett som ska skickas via email till 

Information Bostadsrättstillägg

Kontaktuppgifter Moderna Försäkringar

Blankett Skadeanmälan