Föreningen har 50 garageplatser för bil som samtliga är försedda med laddboxar (typ2). Två av platserna är handikappanpassade. 6 platser finns för MC/Scooter varav 3 platser har tillgång till laddbox. Dessutom finns på bägge planen cykelställ.  

Avgiften för bilplats är 1500 kr per månad samt MC-plats 300 kr/månad  (2020-03). Utnyttjas laddboxen tillkommer en fast kostnad på 200 kr/månad (2020-03).

Föreningens regler för garageplatser samt garagekön inklusive hur du anmäler dig finns här:

     Principer för köordning till garageplatser i Brf Söderkisen 2020 

Mall för utformning av garagekontrakt hittar du här:

     Hyresavtal för garageplats BIL

     Hyresavtal för garageplats MC

Uppsägning av garageplats ska ske via e-post till  eller via formulär.