Föreningen har 50 garageplatser för bil som samtliga är försedda med laddboxar (typ2). Två av platserna är handikappanpassade. 6 platser finns för MC/Scooter varav 3 platser har tillgång till laddbox. Dessutom finns på bägge planen cykelställ.  

Avgiften för bilplats är 2000 kr per månad samt MC-plats 400 kr/månad  (2023-10). Utnyttjas laddboxen debiteras hyresgästen med kostnaden för den förbrukade elen månadsvis. 

Om laddaren slutar att fungera kan man som hyresgäst försöka åtgärda detta själv. Det sitter snabbsäkringar mitt på långsidan, väggen mot Rosenlundsgatan. Varje säkring är utmärkt med respektive parkeringsplatsnummer. Dra ner spaken på aktuellt nummer, vänta 5 minuter och dra sedan spaken uppåt igen. Om laddaren fortfarande inte fungerar, kontakta styrelsen

Föreningens regler för garageplatser samt garagekön inklusive hur du anmäler dig finns här:

     Principer för köordning till garageplatser i Brf Söderkisen 2020 

Mall för utformning av garagekontrakt hittar du här:

     Hyresavtal för garageplats BIL

     Hyresavtal för garageplats MC

Uppsägning av garageplats ska ske via e-post till  eller via formulär.