Föreningen har 50 garageplatser för bil som samtliga är försedda med laddboxar (typ2). Två av platserna är handikappanpassade. 6 platser finns för MC/Scooter varav 3 platser har tillgång till laddbox. Dessutom finns på bägge planen cykelställ.  

Avgiften för bilplats är 2000 kr/månad samt MC-plats 400 kr/månad (gäller från april 2024). Utnyttjas laddboxen debiteras hyresgästen med kostnaden för den förbrukade elen månadsvis. 

Om laddaren slutar att fungera kan man som hyresgäst försöka åtgärda detta själv. Det sitter snabbsäkringar mitt på långsidan, väggen mot Rosenlundsgatan. Varje säkring är utmärkt med respektive parkeringsplatsnummer. Dra ner spaken på aktuellt nummer, vänta 5 minuter och dra sedan spaken uppåt igen. Om laddaren fortfarande inte fungerar, kontakta styrelsen .