Markiser

Markiser från enbart sättas upp på de översta balkongerna, där det saknas balkongplatta ovanför, samt på terrasserna. Uppsättningen ska ske fackmannamässigt, av en välrenommerad markisfirma. Markisen ska ha den färg som framgår av avtalet som tecknas med föreningen.

På terrasserna/översta balkongerna så görs infästningen i valvskanten. Valvet börjar 2,60 meter över överkant balkongplatta och är 24 cm tjockt. Om infästningar görs i valvskanten så tätas de med silikon eller liknande för att så långt som möjligt minimera riskerna för läckage genom putsen.

Eventuella problem och skador på fasaden som uppkommer i samband med eller på grund av markismontaget står respektive lägenhetsinnehavare för, de täcks alltså inte av den garanti som NCC ger på fasaden.

Uppsättning av markis får ske först efter att styrelsen givit sitt godkännande. Ladda ned detta avtal, fyll i och maila inscannad kopia till .

 

Insynsskydd

Insynsskydd för balkongräcken av markisväv kan sättas upp. För att upprätthålla ett enhetligt utseende i linje med arkitektens intentioner ska insynsskydd ha samma kulör som markiserna: NCS S 4000-N. Styrelsen rekommenderar den lokala leverantören Fönsterdesign, som har butikslokal i hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Timmermansgatan.