Välkommen till Brf Söderkisen!

Vi gratulerar till ert lägenhetsköp och hoppas att ni ska trivas i vår bostadsrättsförening. Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar huset där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

Bostadstillägg i hemförsäkring
Bostadsföreningen har en fastighetsförsäkring, som inkluderar ett bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Detta innebär att den enskilda medlemmen inte behöver teckna särskilt bostadsrättstillägg i den egna hemförsäkringen. Däremot är det viktigt ni har en hemförsäkring.

Gemensamt elavtal och bredband
Bostadsföreningen har tecknat ett gemensamt elavtal och man behöver därmed inte teckna ett eget elavtal i samband med inflyttningen. Elen debiteras samtidigt som avgiften till lägenheten. Vi har även avtal med Telia, som levererar bredband, TV och telefoni. Bredband till lägenheten ingår i månadsavgiften.

Bil och cykel
Parkeringsgaraget i källaren är i två plan och har 50 parkeringsplatser. Det är för närvarande kö till att få en parkeringsplats i garaget. Det finnas även tillgång till cykelrum i alla portuppgångar. Det går även att parkera cykeln i garaget på markerade platser.

Trädgårdsgruppen
Det finns en aktiv trädgårdsgrupp i vår bostadsrättsföreningen. Trädgårdsgruppen ser till att planteringar på innergården sköts och att det ser trevligt ut för alla boende. Gruppen vill gärna ha extra hjälp! De gör allt från nyplanteringar, skötsel av växter och bevattning. Att vara med i trädgårdsgruppen är ett bra sätt att träffa andra i bostadsrättsföreningen. Att sköta om vår innergård är värdefullt för oss alla i föreningen.

Information och felanmälan
I varje lägenhet finns det en boendepärm. Där finns mycket information om hur ni tar hand om er lägenheten, olika kontaktuppgifter och hur ni felanmäler saker som inte fungerar. Felanmälan i allmänna utrymmen sker till föreningens fastighetsskötare HSB - felanmalan.hsb.se. HSB kan också bistå mot betalning för felavhjälpning i din lägenhet.  Fel som är garantiärenden ska däremot anmälas till Bonava. Mer information finns i boendepärmen.

Fastum är vår ekonomiska förvaltare
Månadsavgiften betalas alltid i förskott och månadsavierna skickas ut kvartalsvis. Det är möjligt att betala månadsavgiften till Fastum genom efaktura eller autogiro. Fastum sköter även vår medlems- och lägenhetsförteckning. Du kan logga in på mina sidor på Fastum Direkt eller besöka Fastum Servicecenter för mer information.

Kontakta styrelsen
Styrelsen nås på