Din lägenhet är en integrerad del av hela huset. Du får därför inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som påverkar bärande konstruktioner, ändrar avlopp, vatten, värme och ventilation (Stadgar §27). Även förändringar i el är känsliga och kan påverka inte bara din lägenhet utan också säkerheten i hela huset. Alla åtgärder ska därför vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.

 

För dig som vill genomföra förändringar som kan ligga inom det ovan beskrivna behöver du ladda ned denna blankett:  Ändring i lgh - Ifyllbar blankett.pdf  Fyll i blanketten, gärna med hjälp av fackfolk och maila denna till vår Brf mail: 

 

Styrelsen samråder med vår fastighetsförvaltare och avgör om kompletteringar behövs från dig och/eller om konsult behöver anlitas för att granska förändringen. Tänk på att ansökan kan ta tid, särskilt om kompletterande handlingar behöver tas fram.