Inom föreningen har vi en mycket aktiv och duktig trädgårdsgrupp som vill skapa en vackrare och mera levande miljö. Trädgårdsgruppen har planerat utformningen av växtligheten på innergården.

Gruppen träffas med jämna mellanrum för att aktivt plantera, rensa, vattna och se till att gårdens blommor prunkar. Deras outtröttliga arbete ger oss alla i föreningen stor glädje och en inspirerande innergård att njuta av. Trädgårdsgruppen vill gärna ha flera medlemmar som har lust att hjälpa till.

Ansvarig
Viveka Ljungström