Nyheter

Garagestädning kommer att utföras av HSB städ onsdagen 17 april kl 07.00 till 18.00.   

Garaget måste då vara helt tömt -  inga bilar, mc, cyklar eller lösa föremål på golvet. HSB städ tackar på förhand för hjälpen!

För att förbereda för högre bredbandshastighet behöver Telia byta ut vissa komponenter i switcharna som finns hos föreningen. Arbetet kommer att ske från ca kl 07.30 den 8 april 2024.  Det kommer därför bli kortare avbrott och störningar både för bredband och TV när omkopplingen görs.

Brf Söderkisen har en informativ hemsida som behandlar flertalet frågeställningar gällande ditt medlemskap och boende. Under året har uppdateringar gjorts gällande bl.a. följande områden:
  • Fönster: Åtgärder för att förebygga imma mellan fönsterglas tillsammans med information gällande ärendets avslutande: Tips på eget underhåll
    
  • Låssystem: Ansvar att nya lås till lägenhetens ytterdörr tillhör fastighetens låssystem, och därmed erbjuder möjlighet till serviceläge: Passerbrickor & Nycklar
    
  • Garantiärenden: Fastigheten har genomgått såväl 2 som 5-årsbesiktning inkl. åtgärd av godkända fel. Det finns därmed ingen möjlighet att rapportera in nya fel: Garantiärenden

Gällande motion från årsstämman avseende siffror i trapphusen som visar våningsplan så har styrelsen beslutat att detta ska införas under våren 2024. Tack för ett bra förslag!
 
Avseende allmänna synpunkter från årsstämma gällde bl.a. husmöten/diskussionsforum har styrelsen beslutat att inte initiera eller delta i några forum utöver de kommunikationskanaler som används i nuläget.

Årsstämma för Brf Söderkisen kommer att genomföras tisdag 14:e maj kl. 18.00 på Teater Tre (Rosenlundsgatan 12). Kallelse inklusive handlingar kommer delas med medlemmar inför stämman. Om du på grund av t.ex. arbete utomlands önskar få handlingarna digitalt vänligen kontakta styrelsen.
 
Motioner till årsstämman ska delas med styrelsen senast söndag 31:a mars via styrelsens e-postadress: . Mejlet ska inkludera "Motion" i ämnesraden, och innehålla ett tydligt yrkande för att möjliggöra rekommendation till beslut.
 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete, och medlemmar kommer få kompletterande information. Om du vill bidra till föreningens fortsatta trivsel och värdebevarande, anmäl gärna ditt intresse!
 
Vi ses på årsstämman i vår!

Under vintertid finns en särskild fara att portarna inte går igen pga snö och grus som fastnar i dörrkarmarna. Vi vill därför påminna alla om vikten av att se till att dörrarna går igen när man går in och ut, också för att förhindra att obehöriga kommer in i huset.

Motsvarande gäller garageporten, där exempelvis kringblåsande löv eller snö kan hindra dörrstängningsmekanismen från att fungera.