Nyheter

Vår fastighet har nu erhållit energiklass C i en ny energideklaration som genomförts av HSB och godkänts av Boverket. Energideklarationen gäller t.o.m. augusti 2031. 

Som en följd av årstämmans beslut om inglasning har en bygglovsansökan skickats in till Stockholms stad. Bygglovsärenden hanteras normalt inom 10 veckor.

 

 

 

Fr.o.m. 1 juli kommer laddning av el- och hybridbilar i garaget att debiteras för verklig förbrukning. Elpriset är detsamma som för hushållsel - 97 öre per kWh (priset gäller t.o.m. 2022-09-30).
 
Tidigare har avgiften varit en fast månadskostnad p.g.a. integrationsproblem mellan leverantören av laddboxarna (Charge Amps) och Fastum. Den fasta avgiften tas nu bort. Den nya debiteringen kommer att synas på avierna fr.o.m. oktober. 
 
Nyttjande av laddboxarna i garaget ökar snabbt - just nu nyttjas 14 stycken (28%) av laddboxarna.  Med debitering för förbrukad el tar föreningen ytterligare ett miljösteg framåt.
 
 
 
 
 

Styrelsen hoppas alla medlemmar hade en trevlig midsommarhelg!

Ni som är hemma på Södermalm kan njuta av sommarvädret från balkongen, i vår fina trädgård eller i de gröna omgivningarna. Restauranger och caféer i närområdet öppnar alltmer upp och ger också välbehövliga möjligheter att umgås.

Det är klokt under semestertider att vara extra vaksam mot inbrottsrisk och säkerställa att alla dörrar går i lås och att inga obehöriga passerar in i garage eller entréer.

Årsstämman 2021 genomfördes den 19 maj digitalt i Fastums regi. Som framgår av protokollet så togs bland annat beslut om:

Inglasning

Stämman beslutade att gå vidare enligt styrelsens förslag. Föreningen har nu slutet ett samarbetsavtal med Svenska Lumon. Lumon arbetar nu på föreningens uppdrag med en bygglovsansökan till kommunen. Först efter att bygglov beviljats kommer företaget att gå ut med information om möjligheter till inglasning. Styrelsen kommer att utforma vissa gemensamma regler för bl.a. solskydd för att säkerställa enhetligt utseende och fri sikt för grannar.

Grillning

En motion om grillning resulterade i ett beslut om att tillåta elgrillning. I enlighet med detta ändrades också en av föreningens ordningsregler till:

12. Elgrillning är tillåten endast på balkonger, terrasser och lägenheters uteplatser. Grillning med annat bränsle eller energikälla, som kol eller gasol, är av brandsäkerhetsskäl inte tillåten.

Ny styrelse

En ny styrelse valdes, som sedan har konstituerat sig med följande roller: 

  • Hans Jonsson, ordf.
  • Tomas Sahlén, kassör
  • Mathias Pilblad, sekr.
  • Iain Rushton, ledamot
  • Lennart Gabrielsson, ledamot

Till suppleanter valdes:

  • Elisabeth Lindblom
  • Henrik Bergquist

Ny valberedning

Till ny valberedning valdes tre medlemmar: 

  • Åsa Holmqvist
  • Birgitta Ljungqvist
  • Gustaf Skogö Nyvang

 

 

 

 

Hej,

Nu har det blivit dags att byta ut låskolvarna i portarna mot gården och mot gatan/gränden så att man bara kommer in med passerbricka (blipp/tagg). Bytet av låskolvar är schemalagt till den 7 juni.

Se till att eventuellt komplettera era nycklar med ytterligare passerbrickor. De gamla passerbrickorna kommer fortfarande att fungera. Se även information på Söderkisens hemsida om passerbrickor & nycklar för information var och hur du skaffar fler passerbrickor.

Förändringen syftar till att öka säkerheten i föreningen och är beslutad av årsstämman 2019.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Inför årsstämman den 19 maj kommer här valberedningens förslag till ny styrelse. Förslaget innebär en ny styrelse med något färre suppleanter än tidigare. Valberedningen har ännu inget färdigt förslag till ny valberedning.

För dig som vill bidra till föreningens framtid utan att ha en roll i styrelsen så är ett deltagande i valberedningen en nyckelroll för att säkerställa att föreningen styrs framgångsrikt och säkert.  Det är viktigt att styrelsen långsiktigt har en jämn representation av både kvinnor och män och detsamma gäller för valberedningen.