Nyheter

Valberedningens reflektioner - två personer söks till valberedningen

Den avgående valberedningen har inför stämman den 4 juni sammanställt ett brev från valberedningen till medlemmarna . Brevet innehåller reflektioner från valberedningens arbete.  Två platser i valberedningen är fortsatt vakanta inför nästa år.