Nyheter

Protokoll från årsstämman - ny styrelse

Protokollet från årsstämman den 4 juni är nu signerat av alla parter. Stort tack till alla medlemmar som spenderade en vacker junikväll med den digitala stämman!

Den nya styrelsen är uppdaterad på hemsidan. Lennart Gabrielsson och Björn Stendahl valdes till ny valberedning. Hemsidan kommer att uppdateras med kontaktuppgifter också till valberedningen.