Nyheter

Information om 5-årsbesiktning

 

Kära medlemmar,

Tiden går fort och nu närmar det sig 5 år sedan vår fastighet stod klar och vi flyttade in. Det medför att vi kommer att ha en 5-årsbesiktning som utförs av samma besiktningsman som utförde 2-årsbesiktningen d.v.s. besiktningsman.se. 5-årsbesiktningen kommer att ske vecka 37 (den 7 till 11 september 2020). Det som skiljer denna besiktning från tidigare är att det inte kommer att vara en generell besiktning i alla lägenheter och lokaler utan den kommer bara att ske i de lägenheter som har anmält fel i förhand. Därför måste ni kontakta oss i förväg om ni har hittat fel eller brister i er lägenhet. Finns det kvar punkter som inte har blivit åtgärdade från tidigare besiktningar kan ni påpeka det också.

Besiktningen gäller enbart garantifrågor som kan härledas till produktionsfel (till detta räknas inte förslitning och vitvarufel). Vi har ett par generella punkter som vi i styrelsen kommer att trycka på. Det kan även ge er lite tankar om vad som är konstruktionsfel och inte omfattas av vanligt slitage.

1.     Vattenskada/läckage från gård ner till garage (nedfarten till undre planet).

2.     Vattenflöde från tak som vid vanligt regn kommer ned på balkong.

3.     Husets energideklaration uppfyller inte kraven för nybyggda hus (energiklass C).

4.     Imma på ytterfönstrens insida har varit ett problem i många lägenheter och
      Bonava/NCC har genomfört åtgärder som löst problemet i flertalet av dessa.

5.     Brandvarnare är felplacerade i ett antal lägenheter och bör flyttas (för nära kök

      och matos).

 

Fel och brister kan ni anmäla hos styrelsen via epost senast lördagen den 22 augusti. Skriv 5-årsbesiktning i ämnesraden.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen