Nyheter

Du äger inte din balkong - påminnelse om ordningsregler

Sommarvärmen har dröjt sig kvar länge och det är många som njutit av septembersolen på sina balkonger. Styrelsen vill här inför avslutningen på årets balkongsäsong påminna om de regler som gäller för balkonger. 

Att bo i bostadsrätt innebär ju att man äger en andel av föreningen med nyttjanderätt till en viss lägenhet. Som medlem har man stora möjligheter att själv bestämma över utformningen inuti sin lägenhet. Detsamma gäller dock inte för lägenhetens utsida och i synnerhet balkongen. Brf Söderkisen är medlemmar i Bostadsrätterna, som tagit fram ett faktablad för vad som får göras i och utanför en lägenhet. 

De gemensamma reglerna för Brf Söderkisen framgår av föreningens stadgar och ordningsregler.  Punkterna 9-14 berör balkonger och repeteras här:

  • Att mata fåglar på balkongen eller i närheten av huset är inte tillåtet.

  • Uppsättning av t.ex. paraboler, antenner, staket och markiser får inte ske utan styrelsens skriftliga medgivande. Detsamma gäller t.ex. infästning i eller monteringar på fasaden.

  • Inglasning av balkonger får inte ske utan föreningens godkännande.

  • Att grilla på balkonger, uteplatser och gård är inte tillåtet.

  • Av säkerhets skäl får ingenting, såsom balkonglådor, hänga på utsidan av din balkong.

  • Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen och bör även undvikas på gården, uteplatser och balkonger av hänsyn till andra. Fimpar får inte slängas från balkongerna eller på gården.

Det är alltså t ex inte tillåtet att sätta upp staket eller andra former av insynsskydd utan styrelsen tillåtelse. Föreningen tillåter insynsskydd av markisväv i samma kulör som de markiser som finns uppsatta högst upp.