Nyheter

Årsstämma 19 maj

Brf Söderkisens årsstämma kommer att hållas digitalt den 19 maj kl 18:00 (även begränsat fysiskt deltagande blir möjligt i näraliggande lokal). Detaljerad kallelse med handlingar samt instruktioner för digital deltagande kommer i slutet av april

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april. Maila din motion till  (ämne: Motion årsstämma). En motion bör vara kort med en inledning/motivering samt ett yrkande som stämman kan bifalla eller avstyrka. Styrelsen yttrar sig över samtliga motioner.

Vill du föreslå dig själv eller en granne till styrelsen? Maila Lennart G i valberedningen: