Nyheter

Villkorsändring och amortering av lån

Enligt den strategi för lån och amorteringar som gällt sedan starten den 1 april 2016 har också i år två av föreningens lån villkorsändrats i månadsskiftet mars/april. Samtidigt har också en extra amortering om 1,5 miljoner kr skett. Föreningen har 4 ungefär lika stora lånedelar med olika löptid: 1, 3, 4, och 5 år. I år har de 1-åriga och 5-åriga lånen villkorsändrats. Efter villkorsändring och extra amortering är den totala skulden ca 82 miljoner kr med en snittränta om ca 0,63%. Föreningen amorterar för närvarande löpande 570 000 kr kvartalsvis

För att säkerställa att föreningen får bästa möjliga räntor anlitas sedan ett par år en extern part för att konkurrensutsätta och förhandla räntor: Svenska Bolån. Här nedan är en sammanställning av den aktuella lånesituationen: 

 

Bank Lånevolym Ränta Villkorsändring Amortering / kvartal
SHB ca 20 Mkr 0,74% 2026-03-30 160 000 kr
SHB ca 22 Mkr 0,35% 2022-03-30 160 000 kr
SHB ca 19 MKr 0,82% 2022-03-30 125 000 kr
SHB ca 21 Mkr 0,64% 2023-03-30 125 000 kr

 

Från start hade föreningen totalt 99 miljoner kr i lån. Det innebar att varje procentenhets ökning av snitträntan på lånen hade medfört en kostnadsökning om knappt 1 miljon kr/år.  Räntekostnaden utgjorde ca 2/3 av de totala kostnaderna i den ekonomiska planen. Nyckeltalet fastighetslån per total boarea låg från start på ca 11 500 kr/kvm - ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet för föreningar i Stockholm.  Lån och amorteringar har därför alltid varit en central fråga för styrelsen.