Nyheter

Elbilsladdning debiteras nu för faktisk förbrukning

Fr.o.m. 1 juli kommer laddning av el- och hybridbilar i garaget att debiteras för verklig förbrukning. Elpriset är detsamma som för hushållsel - 97 öre per kWh (priset gäller t.o.m. 2022-09-30).
 
Tidigare har avgiften varit en fast månadskostnad p.g.a. integrationsproblem mellan leverantören av laddboxarna (Charge Amps) och Fastum. Den fasta avgiften tas nu bort. Den nya debiteringen kommer att synas på avierna fr.o.m. oktober. 
 
Nyttjande av laddboxarna i garaget ökar snabbt - just nu nyttjas 14 stycken (28%) av laddboxarna.  Med debitering för förbrukad el tar föreningen ytterligare ett miljösteg framåt.