Nyheter

Ny energideklaration - uppdatering om inglasning

Vår fastighet har nu erhållit energiklass C i en ny energideklaration som genomförts av HSB och godkänts av Boverket. Energideklarationen gäller t.o.m. augusti 2031. 

Som en följd av årstämmans beslut om inglasning har en bygglovsansökan skickats in till Stockholms stad. Bygglovsärenden hanteras normalt inom 10 veckor.