Nyheter

Bygglov för inglasning - rensning av cyklar

Bygglov för inglasning av balkonger

Föreningen har nu fått bygglov för inglasning av balkonger där inglasning kan ske mellan balkongplattor. Dvs bygglovet gäller inte uteplatser mot mark eller de översta balkongerna då erfarenheten är att kommunen inte beviljar bygglov för dessa. Svenska Lumons ramlösa glas ska användas.

Lumon kommer att gå ut med närmare information. Enhetlig utformning kommer att eftersträvas och styrelsen kommer i samarbete med Lumon att gå ut med information om bestämmelser för insynsskydd etc. Kontakta om du vill ha de kompletta handlingarna

Rensning av cyklar i cykelrum och garage

Detta kommer att ske i höst och det är viktigt att de cyklar ni vill ha kvar märks upp. Närmare information kommer att delas ut.