Nyheter

Intern eltariff för november: 2,89 kr / kWh

Från och med oktober 2022 har föreningen ett nytt elavtal med s.k. portföljförvaltad el från Fortum (se tidigare nyhet för mer info). Med det nya elavtalet kommer det elpris du som medlem bli debiterad att variera månadsvis. 

För förbrukning under november månad kommer alla medlemmar att debiteras 2,89 kr / kWh (intern eltariff).

Det interna elpriset omfattar de rörliga avgifterna (avgifter per kWh) som föreningen faktureras av Fortum och nätleverantören Ellevio:

  • Grundpris för portföljförvaltad el
  • Tillägg för förnybar el (vattenkraft)
  • Elcertifikat
  • Rörlig elnätsavgift
  • Elskatt
  • Moms

Grundpriset för den portföljförvaltade elen i november var 1,74 kr / kWh. 

Som företagskund har Brf Söderkisen timdebitering. Den förbrukning som sker nattetid har normalt ett lägre timpris än dagtid (morgnar och kvällar är ofta dyrast). På föreningens faktura från Fortum får vi ett vägt snittpris per kWh.  Den tid på dygnet du som medlem väljer att förbruka el kan alltså påverka föreningens snittpris (och därmed den interna tariffen), men du kommer själv att betala ett och samma pris för alla förbrukade timmar under månaden