Nyheter

Var uppmärksamma på att entrédörrar och garageporten går igen!

Under vintertid finns en särskild fara att portarna inte går igen pga snö och grus som fastnar i dörrkarmarna. Vi vill därför påminna alla om vikten av att se till att dörrarna går igen när man går in och ut, också för att förhindra att obehöriga kommer in i huset.

Motsvarande gäller garageporten, där exempelvis kringblåsande löv eller snö kan hindra dörrstängningsmekanismen från att fungera.