Nyheter

Årsstämma 14 maj 2024

Årsstämma för Brf Söderkisen kommer att genomföras tisdag 14:e maj kl. 18.00 på Teater Tre (Rosenlundsgatan 12). Kallelse inklusive handlingar kommer delas med medlemmar inför stämman. Om du på grund av t.ex. arbete utomlands önskar få handlingarna digitalt vänligen kontakta styrelsen.
 
Motioner till årsstämman ska delas med styrelsen senast söndag 31:a mars via styrelsens e-postadress: . Mejlet ska inkludera "Motion" i ämnesraden, och innehålla ett tydligt yrkande för att möjliggöra rekommendation till beslut.
 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete, och medlemmar kommer få kompletterande information. Om du vill bidra till föreningens fortsatta trivsel och värdebevarande, anmäl gärna ditt intresse!
 
Vi ses på årsstämman i vår!