Nyheter

Du som laddar din el- eller hybridbil ska på senaste avin från Fastum ha blivit debiterad för januari och februari månads faktiska laddningsförbrukning. Som det informerades om på årsstämman så har systemet med debitering av faktisk förbrukning alltså kommit igång senare än planerat - men nu är det alltså igång.

Kostnaden per kWh för laddning är densamma som för hushållselen. Priset är fast t.o.m. 30 september 2022 när föreningens bundna elavtal (2 år) med E.ON löper ut. Som vanligt kommer föreningen att konkurrensutsätta de stora elbolagen på marknaden innan ett nytt avtal tecknas 

 

 

Två av föreningens lån har också i år villkorsändrats i månadsskiftet mars/april. Samtidigt har också en extra amortering om 1,1 miljon kr skett. Föreningen har 4 ungefär lika stora lånedelar med olika löptid: 1, 3, 4, och 5 år. I år har de 1-åriga och 3-åriga lånen villkorsändrats. Efter villkorsändring och extra amortering är den totala skulden ca 78,4 miljoner kr med en snittränta om ca 0,9%. Föreningen amorterar för närvarande löpande 605 000 kr per kvartal.

För att säkerställa att föreningen får bästa möjliga räntor anlitas sedan ett par år en extern part för att konkurrensutsätta och förhandla räntor: Svenska Bolån. Här nedan är en sammanställning av den aktuella lånesituationen. Den nya 3-årsräntan innebar en väsentlig höjning p.g.a. kraftigt stigande medellånga och långa räntor. Det nya Stibor-lånet på 1 år innebar kortsiktigt ingen ränteförändring, men här uppdateras räntesatsen kvartalsvis.

 

Bank Lånevolym Ränta Villkorsändring Amortering / kvartal
SHB ca 19,3 Mkr 0,74% 2026-03-30 160 000 kr
SHB ca 20,3 Mkr 0,35% 2023-03-30 160 000 kr
SHB ca 18,1 MKr 1,99% 2025-03-30 160 000 kr
SHB ca 20,6 Mkr 0,64% 2024-03-30 125 000 kr

 

Från start hade föreningen totalt 99 miljoner kr i lån. Totalt har alltså ca 20,6 miljoner kr amorterats sedan föreningen startade i egen regi 1 april 2016. Amorteringarna innebär att föreningen har ett relativt gott skydd mot stigande räntor. Styrelsen avser att fortsätta strategin med amorteringar av överskottet i kassan för att ytterligare minska ränterisken för föreningen. 

Ett bra sätt att gör detta är att vara med i styrelsen. Det är nu dags för oss i valberedningen att få fram ett bra förslag till stämman i vår. Är du intresserad att vara med i styrelsen så ser vi gärna att du hör av dig till någon av oss i valberedningen.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat:

  • Kontakt med vår förvaltare (HSB)
  • Diskutera och bevaka framtida utveckling för föreningen
  • Kontakt med medlemmarna i föreningen
  • Godkänna nya medlemmar
  • Se till att föreningen har en välskött ekonomi

Styrelsen brukar sammanträda 1 gång per månad och vid behov tillsätta olika arbetsgrupper. Känner du dig osäker på om du kan ta på dig en sådan uppgift finns även kostnadsfri utbildning för nya medlemmar i styrelsen.

År du intresserad, maila någon av oss i valberedningen, gärna så fort som möjligt men helst före den 18/3.

Åsa Holmqvist –

Birgitta Ljungqvist -

Gustav Skogö Nyvang –  

Obs! Det går även bra att föreslå annan person, men då är det viktigt att du först har kontrollerat med denna person att hen ställer upp.

Till er alla som hör av er kommer vi förstås att återkomma.

Brf Söderkisen kan nu återgå till att ha en årsstämma där vi alla träffas fysiskt!

Årsstämman kommer att genomföras onsdag den 11 maj med start kl. 18 på Teater 3 (Rosenlundsg. 12).  

Mer information kommer senare både på hemsidan och i brevlådan.

Nytt om inglasning

  • Ett tjugotal medlemmar har beställt inglasning av Lumon och monteringsarbetet är på väg att startas upp. 
  • Information kommer att sättas upp i berörda trappuppgångar.
  • Alla som beställt inglasning kommer att behöva underteckna ett kontrakt som tagits fram av Lumon och som styrelsen godkänt. Avtalet är mellan medlem, Söderkisen och Lumon. Balkongerna är föreningens ansvar varför Söderkisen också är en part i avtalet.

Vi hoppas att alla gläds åt att julgransbelysningen faktiskt fungerar denna vinter - efter att eluttaget har byggts om.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!