Nyheter

 

Kära medlemmar,

Tiden går fort och nu närmar det sig 5 år sedan vår fastighet stod klar och vi flyttade in. Det medför att vi kommer att ha en 5-årsbesiktning som utförs av samma besiktningsman som utförde 2-årsbesiktningen d.v.s. besiktningsman.se. 5-årsbesiktningen kommer att ske vecka 37 (den 7 till 11 september 2020). Det som skiljer denna besiktning från tidigare är att det inte kommer att vara en generell besiktning i alla lägenheter och lokaler utan den kommer bara att ske i de lägenheter som har anmält fel i förhand. Därför måste ni kontakta oss i förväg om ni har hittat fel eller brister i er lägenhet. Finns det kvar punkter som inte har blivit åtgärdade från tidigare besiktningar kan ni påpeka det också.

Besiktningen gäller enbart garantifrågor som kan härledas till produktionsfel (till detta räknas inte förslitning och vitvarufel). Vi har ett par generella punkter som vi i styrelsen kommer att trycka på. Det kan även ge er lite tankar om vad som är konstruktionsfel och inte omfattas av vanligt slitage.

1.     Vattenskada/läckage från gård ner till garage (nedfarten till undre planet).

2.     Vattenflöde från tak som vid vanligt regn kommer ned på balkong.

3.     Husets energideklaration uppfyller inte kraven för nybyggda hus (energiklass C).

4.     Imma på ytterfönstrens insida har varit ett problem i många lägenheter och
      Bonava/NCC har genomfört åtgärder som löst problemet i flertalet av dessa.

5.     Brandvarnare är felplacerade i ett antal lägenheter och bör flyttas (för nära kök

      och matos).

 

Fel och brister kan ni anmäla hos styrelsen via epost senast lördagen den 22 augusti. Skriv 5-årsbesiktning i ämnesraden.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

 

Det är nu hög tid att anmäla sig till årsstämman i Brf Söderkisen den 4 juni. Anmälan sker via FastumDirekt

Samtliga medlemmar i Brf Söderkisen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 4 juni 2020 kl. 18:00.

Plats:  Digital stämma via Fastum samt viss möjlighet för begränsat antal att delta fysiskt* på lokalen Viljan, Magnus Ladulåsgatan 15.

Digital stämma – så här gör du! 

Du går in med bank-ID på www.fastumdirekt.se , Mina sidor och anmäler dig till Digital stämma längst ner till höger (klicka på plustecknet). 

Du kan ladda ned denna manual för hur en digital stämma går till och som är bra att läsa på inför stämman 

Obs

-endast en kan registrera sig per lägenhet

- ditt lägenhetsnummer gäller


Dagordning med proposition och motioner
 och årsredovisning har delats ut i alla brevlådor. En tillfällig lagstiftning  p g a Covid-19 ger utökad möjlighet att nyttja fullmakt (endast fysiskt deltagande).

*Pga. rådande restriktioner avråder vi från deltagande fysiskt men två personer (tillika rösträknare) kommer att vara närvarande i lokalen som är uppkopplad mot den digitala stämman. 

Vi hoppas på att få träffa så många som möjligt av er digitalt på stämman!

Med vänlig hälsning

/ Styrelsen Brf Söderkisen