Nyheter

Brf Söderkisen har en informativ hemsida som behandlar flertalet frågeställningar gällande ditt medlemskap och boende. Under året har uppdateringar gjorts gällande bl.a. följande områden:
  • Fönster: Åtgärder för att förebygga imma mellan fönsterglas tillsammans med information gällande ärendets avslutande: Tips på eget underhåll
    
  • Låssystem: Ansvar att nya lås till lägenhetens ytterdörr tillhör fastighetens låssystem, och därmed erbjuder möjlighet till serviceläge: Passerbrickor & Nycklar
    
  • Garantiärenden: Fastigheten har genomgått såväl 2 som 5-årsbesiktning inkl. åtgärd av godkända fel. Det finns därmed ingen möjlighet att rapportera in nya fel: Garantiärenden

Gällande motion från årsstämman avseende siffror i trapphusen som visar våningsplan så har styrelsen beslutat att detta ska införas under våren 2024. Tack för ett bra förslag!
 
Avseende allmänna synpunkter från årsstämma gällde bl.a. husmöten/diskussionsforum har styrelsen beslutat att inte initiera eller delta i några forum utöver de kommunikationskanaler som används i nuläget.

Årsstämma för Brf Söderkisen kommer att genomföras tisdag 14:e maj kl. 18.00 på Teater Tre (Rosenlundsgatan 12). Kallelse inklusive handlingar kommer delas med medlemmar inför stämman. Om du på grund av t.ex. arbete utomlands önskar få handlingarna digitalt vänligen kontakta styrelsen.
 
Motioner till årsstämman ska delas med styrelsen senast söndag 31:a mars via styrelsens e-postadress: . Mejlet ska inkludera "Motion" i ämnesraden, och innehålla ett tydligt yrkande för att möjliggöra rekommendation till beslut.
 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete, och medlemmar kommer få kompletterande information. Om du vill bidra till föreningens fortsatta trivsel och värdebevarande, anmäl gärna ditt intresse!
 
Vi ses på årsstämman i vår!

Under vintertid finns en särskild fara att portarna inte går igen pga snö och grus som fastnar i dörrkarmarna. Vi vill därför påminna alla om vikten av att se till att dörrarna går igen när man går in och ut, också för att förhindra att obehöriga kommer in i huset.

Motsvarande gäller garageporten, där exempelvis kringblåsande löv eller snö kan hindra dörrstängningsmekanismen från att fungera.

Från och med årskiftet 2023/2024 är Fastum ansvariga för den tekniska förvaltning samt administrationen av garageplatser för Söderkisens garage. Medlemmar som sedan tidigare står i kö för garageplats har givetvis samma plats som tidigare. Möjligheten att byta sin redan befintliga garageplats till annan plats samt nytecknande av andrahandsuthyrningar upphör.

De medlemmar som önskar ställa sig i kö för garageplats alternativt har frågor om sin köplats, kan kontakta Fastum på telefonnummer 90220, alternativt skicka in ett ärende via 90220.se

För tekniska frågor önskar styrelsen att medlemmar i första hand kontaktar styrelsen på 

 

Styrelsen vill påminna alla medlemmar att det inte är tillåtet att förvara t.ex. barnvagnar, pulkor och byggmateriel i fastighetens allmänna utrymmen. Trapphus och våningsplan utgör utrymningsvägar och måste hållas fria från hinder, även vid tillfälligt besök. Vintertid orsakar dessutom utrustning som används utomhus lätt vattenfläckar på väggar och golv. För allas säkerhet och fastighetens värdebevarande hänvisas förvaring därför till avsedda utrymmen såsom cykel- och barnvagnsrum.

Garaget får endast användas för parkering av bilar och MC, inte förvaring av diverse utrustning i anslutning till parkeringsplatsen. Detsamma gäller för fastighetens källare, att ställa t.ex. emballage, resväskor och hemelektronik i passage utanför lägenhetens låsbara förvaringsutrymme är inte acceptabelt.