Nyheter

Nytt elavtal - lägre elkostnad

Efter en konkurrensutsättning har föreningen tecknat nytt elavtal med E.ON. Avtalet börjar gälla 1 oktober och gäller 24 månader framåt med fast pris. Föreningen har valt ett avtal med förnybar el.

Föreningen förbrukar årligen ca 650 000 kWh. Den rörliga delen av elkostnaden för förbrukningen i varje lägenhet debiteras med månadsavgiften. Den fasta avgiften och effektavgiften som Ellevio tar ut för elabonnemanget står föreningens gemensamma kassa för.

Det nya (lägre) priset som kommer att debiteras medlemmarna fr o m oktober blir 97 öre/kWh. I denna avgift ingår förutom den rörliga elkostnaden till E.ON också den rörliga delen av elabonnemanget hos Ellevio samt elskatt.